Kasutustingimused


EPP OÜ veebikeskkonna kasutustingimused

Teenuse osutaja EPP OÜ, reg kood 10053090, Pärnu mnt 7a, 69103 Karksi-Nuia. Tel 433 0910, 433 0911

 1. Kliendi andmete haldamine
  1. Klient (Kasutaja) edastab ostu teostamiseks oma andmed - nimi, perekonnanimi, isikukood (eraisiku puhul), aadress, telefoninumber, ettevõtte puhul ka ettevõtte nimetus, kontaktisikud ning reg kood  -  EPP OÜ-le vabatahtlikult ja nõustub nende töötlemisega EPP OÜ poolt müügiprotsessi läbiviimiseks. Kõik EPP OÜ veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. EPP OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist EPP OÜ andmebaasist.
  2. Registreerimisega annab Kasutaja Teenuse osutajale nõusoleku oma andmete kasutamiseks.
  3. Kliendiregistri andmeid kasutatakse elektroonilises otsepostituses ainult siis, kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
 2. Kasutaja vastutus ja kohustused
  1. Kasutaja vastutab kogu kasutajanime ja salasõna abil toimuva kasutamise eest ja selle eest, et kasutamisel järgitaks käesoleva lepingu tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.
  2. Kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte vahendama ega saatma edasi ainestikku, mis on seaduse või heade tavade vastane või mis õhutab nimetatud tegevusele või edendab seda.
  3. Kasutaja vastutab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
  4. Kasutaja vastutab täielikult käesoleva lepingu, seaduse või heade tavade vastasest Teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.